GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is de naam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten anders afgehandeld moeten worden dan kleinere, omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken raken, er moet opgeschaald worden.

Naast de dagelijkse routine zijn er zes GRIP-fasen, namelijk GRIP 1 t/m GRIP 5 en GRIP Rijk. GRIP 5 en GRIP Rijk worden vanaf 25 april 2013 ingevoerd. Er is eerder ook al sprake geweest van een GRIP 5, welke later weer is afgeschaft.

De GRIP-fasen zijn:

FaseReikwijdte van het incident
GRIP 1Bronbestrijding. Incident van beperkte afmetingen. Afstemming tussen de verschillende disciplines nodig
GRIP 2Bron- en effectbestrijding. Incident met duidelijke uitstraling naar de omgeving.
GRIP 3Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente.
GRIP 4Gemeentegrensoverschrijdend en/of dreiging van uitbreiding en/of mogelijk schaarste aan primaire levensbehoeften of andere zaken.
GRIP 5GRIP 4, meerdere regio's.
GRIP RijkBehoefte aan sturing door het Rijk in situaties waarin de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn.

 2,142 total views,  4 views today